Dne 13. 4. 2019 se naše jednotka zúčastnila výcviku ve výcvikovém a školícím zařízení v Brně-Líšni. Výcviku se zúčastnily i další jednotky, jako HZSp Čepro Střelice, SDH Zbýšov atd.

První část výcviku probíhala v klecovém polygonu, kde jsme byli rozděleni do dvou- až čtyřčlenných skupin, kde jsme měli v místnosti rozvinout vedení, lokalizovat požár a najít dítě. Po návratu z polygonu nás ihned čekala figurína, na které jsme museli zahájit oživování umělým dýcháním s pomocí ambuvaku a masáží srdce.

Druhá část výcviku probíhala v garážích. Tam jsme byli rozděleni do třech zásahových skupin. V garážích byl simulován požár, nacházely se tam tlakové láhve a zraněná osoba. Dvě skupiny vstupovaly přes střechu garáže ze dvěma C proudy a další skupina po vypáčení vrat ochlazovala tlakové láhve. Při zásahu byl „zraněn“ zasahující hasič, který  musel být z garáží vynesen. Na něm jsme si ukázali, jak nejlépe z bezvládného těla sundat kabát s dýchacím přístrojem a následně byla zahájena resuscitace.

V třetí části výcviku jsme si vyzkoušeli hašení ropných a hořících látek na vodě, které jsme hasili pěnou z jednoho C proudu.

Výcvik v Líšni byl poučný a smysluplný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám umožnili tento výcvik absolvovat. Velké dík patří Radku Veselému, který se nám po celou dobu výcviku profesionálně věnoval, radil a předával nám svoje zkušenosti.

Výcvik ve výcvikovém a školícím zařízení HZS ČR v Brně – Líšni

Napsat komentář