V úterý 7.11.2023 proběhl v prostoru hasičské zbrojnice výcvik jednotky s použitím dýchací techniky(dále DT). Simulovali jsme případ, že v budově hoří a prostor je silně zakouřen. Hasiči se museli vystrojit do DT, vytvořit dopravní a útočné vedení, vniknout do objektu, vyhledat případné osoby a transportovat ven z objektu. Během výcviku se prostřídalo celkem 5 nositelů DT. Cílem tohoto výcviku byla součinnost hasičů a orientace v zakouřeném prostoru.

Výcvik jednotky v dýchací technice
Štítky: