V sobotu 12.12 2015 jsme jeli do Kuřimi na závody. Soutěžilo se s PS 12 na 3B a na asfaltovém povrchu, terče byly sklopné. Soutěže se účastnilo 22 družstev mužů, 9 družstev žen a 3 družstva  veteránů. Naše družstvo se umístilo na 15. místě s časem 29:18. Vyhrálo družstvo SDH Čikov s časem 18:33.

Sepsal: Vojtěch Liška

VIII. ročník „O vánočního kapra SDH Kuřim“