Také v letošním roce probíhaly tréninky naší střelické hasičské mládeže. Ve Střelicích máme zástupce všech tří dětských kategorií. Nejmenší drobotině ve věku 4-7 let tj. hasičské přípravce se věnují maminky z družstva střelických žen. Děti se učí spojovat hadice, stříkat na terče a zkouší i hasičskou štafetu, ve které mají za úkol přeběhnout kladinu, přeskočit bariéru, přenést hasicí přístroj a roztáhnout a napojit hadice. I tito naši malí trpaslíci se letos zúčastnili několika soutěží.
Děti ve věku 8-11 let jsou v kategorii mladších žáků. Ti se zdokonalují v hasičském útoku i v hasičské štafetě. U nás je vedou opět maminky z družstva žen a duo v podobě Jiřího Vašulína s Antonínem Švejkarem. Když jsou všichni zdraví, máme v této kategorii dokonce 2 družstva jedno je smíšené a druhé ze střelických děvčat z 2. třídy. Děti se zde už profilují na stabilní pozice v družstvu.
Nejstarší dětskou kategorií jsou starší žáci ve věku 11-16 let. V letošním roce je vedli již zmínění pánové. Toto družstvo má stabilní posty- proudaři, rozdělovač, béčka, stroj, savice a koš. Po skončení základní školy děti družstvo opouští a brousí si na ně zuby družstva mužů a žen, kde jsou vítanou mladou posilou.
Děti jezdí od jara do podzimu na závody po okolí. Nejočekávanějšími závody bývají noční závody v Nových Bránicích, které jsou poslední pátek ve školním roce. Ty začínají v 18 hod. družstvy přípravky ta naše tam vloni zvítězila, potom běhají mladší žáci a starší žáci si užívají opravdu nočních závodů při světlech reflektorů a vrací se domů kolem půlnoci.
Letos máme sezónu již ukončenou, ale jak se na jaře oteplí, hned začneme trénovat každý čtvrtek od 17 hod. Chtějí‑li se vaše děti stát hasičem, rádi je uvítáme do našich řad.
Za střelické maminky Hana Buryšková

(tento článek byl otištěn ve Střelickém zpravodaji v prosinci 2022)

Střelická hasičská mládež
Štítky: