Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na 17.ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku.

Soutěž  pořádáme v sobotu 3.6. 2017 ve 14 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků.

Časový program:    

13,30  –  13,45                příjezd a prezence

13,45  –  13,00               porada vedoucích

14,00                              zahájení soutěže

Měření času :             el.časomíra

Popis dráhy :              asfaltový povrch(silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu, popřípadě újmy na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.

Pro soutěžní družstva i diváky připraveno občerstvení !!!

Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu :

Jiří Vašulín

Brněnská 196

Střelice 664 47

e-mail : koubavasulin@seznam.cz, sdhstrelice@seznam.cz

mob.: 602 585 902

Těší se na Vás žáci  a  výbor SDH  Střelice

Soutěž mladších a starších žáků v požárním útoku