Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na 16.ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku.

Soutěž  pořádáme v sobotu 28.5. 2016 ve 14 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků.

Časový program:      13,00  –  13,30      příjezd a prezence

13,45                              porada vedoucích

14,00                     zahájení soutěže

Měření času :     el. časomíra

Popis dráhy :      asfaltový povrch (silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu, popřípadě újmy na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.

Pro soutěžní družstva i diváky připraveno občerstvení !!!

 

Přihlášky do soutěže zasílejte:

e-mail : koubavasulin@seznam.cz, sdhstrelice@seznam.cz

mob.: 602 585 902

Těší se na Vás žáci  a  výbor SDH  Střelice

Propozice na závody žáků