Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na 14. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku.

Soutěž pořádáme v sobotu 31. 5. 2014 ve 14 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků.

Časový program:

  • 13,30 – 13,45 – příjezd a prezence
  • 13,45 – 14,00 – porada vedoucích
  • 14,00 – zahájení soutěže

Měření času: el.časomíra

Popis dráhy: asfaltový povrch (silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu, popřípadě újmy na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.

Pro soutěžní družstva i diváky připraveno občerstvení.

Přihlášky do soutěže zasílejte na

  • adresu: Jiří Vašulín, Brněnská 196, 664 47 Střelice
  • e-mail: koubavasulin@seznam.cz
  • mob.: 602 585 902

Těší se na Vás žáci a výbor SDH Střelice.

Pozvánka na soutěž starších a mladších žáků