Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na 15.ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku.
Soutěž pořádáme v sobotu 23.5. 2015 v 9 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice.Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků.

Časový program:

8,30 – 8,45 příjezd a prezence
8,45 – 9,00 porada vedoucích
9,00 zahájení soutěže

Měření času : el.časomíra

Popis dráhy : asfaltový povrch(silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme,že soutěž není pojištěna proti úrazu,popřípadě újmy na vybavení soutěžního družstva.Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.
Pro soutěžní družstva i diváky připraveno občerstvení !!!

Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu :
Jiří Vašulín
Brněnská 196
Střelice 664 47
e-mail : koubavasulin@seznam.cz, nebo sdhstrelice@seznam.cz
mob.: 602 585 902
Těší se na Vás žáci a výbor SDH Střelice

Pozvánka na dětskou soutěž v PÚ