V pátek 6. prosince 2019 v odpoledních hodinách nás navždy opustil bratr Jaroslav Štveráček. Vyjmenovávat vše, co přinesl střelickému Sboru dobrovolných hasičů, to je nad lidské síly, tak alespoň stručný přehled.

Bratra Jaroslava Štveráčka přivedl k dobrovolným hasičům jeho otec – také Jaroslav, který byl v té době aktivním členem střelických hasičů a který v těžkých letech 2. světové války vykonával funkci náčelníka (1939-1948). Bratr Jaroslav Štveráček se tedy již od dětství pohyboval kolem hasičky a objevoval hasičskou práci. V 15 letech byl přijat za člena SDH a od 18 let byl i aktivním při zásazích. Později zastával funkci strojníka.

V 70. letech byla sestavena 2 družstva mládeže, která se zúčastňovala soutěží v požárním útoku a které bratr Jaroslav Štveráček spolu s bratrem Antonínem Vidlákem trénoval. Jejich úsilí pak dosáhlo vrcholu v roce 1982, kdy se tehdy již střelické ženy zúčastnily celostátní soutěže v požárním útoku ve Strážnici, kde obsadily 2. místo.

V roce 1983 byl bratr Jaroslav Štveráček zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával až do roku 1992, tedy i v nejisté porevoluční době. Za jeho působení získal náš sbor v roce 1986 první cisternové vozidlo Tatra 138. I po odstoupení z funkce starosty byl dál členem výboru a velmi aktivně se podílel na činnosti sboru. Vzal si za své starat se o hasičku a tak až téměř do svých posledních dní o ni pečoval, svědomitě se staral o její údržbu a půjčování lidem k oslavám. Nechyběl ani u žádného zásahu a i když se jich již aktivně neúčastnil, vždy, když zahoukala siréna, byl u hasičky první, odemykal dveře a otevíral vrata pro výjezd techniky, a to v jakoukoliv denní či noční dobu.

U příležitosti oslav 110. výročí založení sboru v roce 2009 byl jmenován čestným starostou sboru.

K hasičině přivedl obě své děti (jeho syn je dokonce profesionálním hasičem) a také všechna jeho vnoučata jsou členy SDH Střelice.

Smrt bratra Jaroslava Štveráčka nás všechny velmi zasáhla. Mnohé z nás připravoval k hasičské práci a byl nám vždy velkým příkladem. Jeho nezištná a neocenitelná práce a jeho pozitivní duch nám bude ve sboru velmi chybět. Přišli jsme nejen o bratra hasiče, ale hlavně o dobrého kamaráda.

Poslední rozloučení s bratrem Jaroslavem Štveráčkem se uskutečnilo v sobotu 14. prosince od 10:00 v chrámu Páně Nejsvětější trojice ve Střelicích. Poté byl s nejvyššími poctami doprovozen na jeho poslední cestě na místní hřbitov.

Po pohřbu jsme se sešli v hasičce, abychom zavzpomínali na bratra Jaroslava Štveráčka. Při té příležitosti nám bratr Marek Procházka pustil video, které natočili den před pohřbem naši italští přátelé v Assagu. Sešli se u vzpomínkové večeře a na jeho počest zazpívali tradiční „Živijó!“, které jsme je naučili (a mimochodem – byl to nápad právě bratra Jaroslava Štveráčka naučit Italy tento náš přípitek).

Na oplátku jsme jim poslali poděkování a také i my zazpívali „Živijó!“.

Na závěr zde přikládám poděkování od rodiny:

Vážené sestry a bratři hasiči.

Děkujeme všem za účast, květinové dary i za projevenou soustrast na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana Jaroslava Štveráčka, který se konal 14. 12. 2019 ve střelickém kostele a po zádušní mši byl uložen do rodinného hrobu.

Za zarmoucenou rodinu děkujeme.

Jaroslav Štveráček