SDH obce Střelice pořádá dne 9.9.2018 tradiční soutěž Střelická osma  o  Putovní cenu v rámci soutěží turné Čtyř osem.

Program soutěže:   do 12.30 hod příjezd soutěžních družstev

v  13.00 hod nástup a zahájení soutěže

Požární útok se provádí dle pravidel turné Čtyř osem.  Terče nástřikové, elektrická časomíra. Více informací ohledně pravidel soutěže najdete na adrese: www.turnectyrosem.webnode.cz

 

Startovné 200.- Kč za každé přihlášené družstvo.

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice!!!

Přihlášky zasílejte na : stverda150@seznam.cz   nebo sms na číslo 724 016 735   nebo 730 579 586

Na Vaši účast se těší hasiči ze Střelic.

Pozvánka na Střelickou osmu