Zásahová jednotka byla vyslána k požáru strniště do Ostopovic. Jednalo se o stejné místo jako při předchozím zásahu. Společně s PS Lískovec jsme prolili požářiště pomocí jednoho VTP. Po uhašení požáru jsme se vrátili zpět na základnu. Lokalizace 15:38, likvidace 15:55.

Jednotky u zásahu:

  • PS Lískovec (CAS 20)
  • SDH Střelice (DA-L1Z)

5) 15.4.2019 – 15:29 – Ostopovice – požár keřů a trávy