KOPIS vyslalo jednotku k požáru trávy u ČS v obci Troubsko. Při příjezdu na místě zasahovala JPO HZS PS Lískovec. VZ nám nařídil zamezit šíření fronty požáru z východní strany. Jednotka provedla bojové rozvinutí 1 B s rozdělovačem a následně rozvinula 2 utočné proudy C. Po likvidaci požáru nás VZ odeslal zpět na základnu.

47) 25.12.2014 – 13:57 – Troubsko – P trávy