Jednotka byla vyslána k nalomenému stromu, který byl nebezpečně nakloněn nad silnicí ze Střelic do Nebovid za křižovatkou. Po průzkumu bylo zjištěno, že jsou na místě dva takto nakloněné stromy. Oba stromy jsme pomocí MŘP odstranili a po očištění komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

    • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
33) 11.8.2021 – 19:16 – Nebovidy – TP nalomený strom