Po ukončení předchozího zásahu byla jednotka odeslána k další události, opět čerpání vody ze zatopených domů na ulici Národního odboje v Troubsku. Bylo potřeba odčerpat vodu ze dvou sklepů rodinných domů a lagunu vody mezi domy. V průběhu zásahu nás kontaktoval majitel jednoho domu z jiné ulice s žádostí o vyčerpání zatopeného sklepa. Po odčerpání všech zatopených prostor byla naše činnost na místě ukončena a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 23:38. Po základním úklidu a uvedení vozidel zpět do akceschopného stavu jsme se po půlnoci rozešli do svých domovů. Druhý den dopoledne jsme se opět sešli abychom očistili a úklidili ostatní prostředky včetně obou zásahových vozidel.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 20, DA-L1Z)
25) 21.6.2024 – 21:30 – Troubsko – TP čerpání vody
Štítky: