Zásahová jednotka byla vyslána k požáru novostavby ve Střelicích. Naše jednotka přijela na místo události jako první a ihned zahájila průzkum. Podle informací oznamovatele a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. VJPO, který cvičný poplach vyhlásil, sdělil VZ zadání: Požár v přízemí RD, objekt silně zakouřen, osoba uvnitř. Velitel rozhodl vystrojit se do DT, vytvořit dopravní vedení a dva útočné proudy. VZ zajistil odpojení přívodu el. energie a plynu. Potom hasiči zahájili zásah, 1C proud vnikl dovnitř a prohledával zakouřený prostor, 2C proud byl nasazen na uhašení hořící kapaliny v blízkosti průjezdu RD, pak prohledával ostatní zakouřené prostory. 1C proud při prohledávání objektu nalezl osobu, kterou za pomoci vyváděcí masky vyvedl mimo zasaženou oblast a ostatní hasiči následně ošetřili. Vzhledem k zakouření celého objektu VZ rozhodl prohledat za pomoci DT a nastavovacích žebříků půdní prostory. Po celkovém odvětrání a závěrečném průzkumu byl dán pokyn k přípravě k odjezdu. Lokalizace 17:55, likvidace 18:35. Po ukončení cvičení bylo VJPO provedeno závěrečné zhodnocení. Díky patří také figurantům: Pavlu Hartovi a Josefu Švestkovy. Cvičení připravil Jiří Švestka, Jaroslav Štveráček, vyvíječ kouře byl zapůjčen od JSDH Soběšice a od Michala Kince.

Jednotky u zásahu:

  •  SDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
24) 3.11.2018 – 17:32 – Střelice – prověřovací cvičení