Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na
20. ročník soutěže mladších a starších žáků
v požárním útoku.
Soutěž pořádáme v sobotu 4.6. 2022 ve 14 hod. na prostranství u
hasičské zbrojnice. Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel
požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků. Uvítáme i
družstva přípravky.

Časový program:

13,30 – 13,45 příjezd a prezence
13,45 – 14,00 porada vedoucích
14,00 zahájení soutěže
Měření času : el.časomíra
Popis dráhy : asfaltový povrch(silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu,popřípadě újmy
na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí
jednotlivého soutěžního družstva.
Pro soutěžní družstva i diváky bude připraveno občerstvení !!!

Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu :
Jiří Vašulín
Brněnská 196
Střelice 664 47
e-mail : koubavasulin@seznam.cz, sdhstrelice@seznam.cz
mob.: 602 585 902

Těší se na Vás žáci a výbor SDH Střelice

20. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku
Štítky: