Zásahová jednotka byla k prvnímu letošnímu zásahu vyslána do Střelic na ulici Brněnskou k požáru trávy. Po našem příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár strniště 10×20 m. Požár jsme začali likvidovat pomocí JHP (jednoduché hasební prostředky) a 1C proudu. Po příjezdu PS Rosice bylo předáno velení. Lokalizace 12:40, likvidace 12:44.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (DA-L1Z)
  • PS Rosice (CAS 15, CAS 30)


1) 17.2.2019 – 17:22 – Střelice – požár trávy