17) 9.10.2019 – 21:27 – Ostopovice – požár OA

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu do obce Ostopovice.  Po našem příjezdu na místě zásahu již byla jednotka PS Lískovec a PS BVV s RZA. Požár byl zlikvidován pomocí VTP. Lokalizace 21:38, likvidace 22:07. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se po uhašení požáru vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • PS BVV  (RZA-L2Z)
 • SDH Střelice (CAS 32)

Návštěva střelických hasičů v Assagu

V loňském roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice 120. výročí založení, kterého se zúčastnili i naši přátelé z Protezione civile z italského Assaga. Letos jsme na oplátku dostali pozvání my k nim, které jsme přijali a tak 14 střelických hasičů vyrazilo 11. září do Assaga. Po brzkém ranním vstávání jsme ve 4 ráno vyrazili a za slunečného odpoledne jsme přijeli do Assaga, kde jsme již byli očekáváni a také srdečně přivítáni. Po zabydlení se následovala večeře s oficiálním přivítáním od našich přátel.

Druhý den jsme vyrazili k jezeru Lago di Como, kde jsme navštívili vodopád L’Orrido di Bellano, jehož vody se využívá i k výrobě el. energie. Poté jsme poobědvali ve městě Mandello del Lario a také navštívili výstavu historických motocyklů značky Moto Guzzi.

V pátek nás naši italští přátelé vzali k jezeru Lago Maggiore, které zasahuje až do Švýcarska. Zde jsme navštívili město Arona. Poté jsme přejeli na druhý břeh, kde jsme si mohli prohlédnout do skály vytesaný klášter Santa Caterina del Sasso.

V sobotu nás čekal opět bohatý program. Jeli jsme do města Pavia, kde jsme se prodírali typickými úzkými italskými uličkami a přitom navštívili hned několik zajímavých míst. Byl to hrad Visconti Castle, poté kostel Santa Maria del Carmine, Pavijskou universitu, pak katedrálu Cattedrale di Santo Stefano e Santa Maria Assunta, kostel San Michele Maggiore a pak krytý most Ponte Coperto, který vede přes řeku Ticino. Pak jsme byli pozváni na oběd do pizzerie, jejíž majitel je velkým fanouškem Formule 1 a Ayrtona Senny a má neuvěřitelnou sbírku závodních kombinéz, přileb a dalších exponátů týkajících se závodů Formule 1, včetně závodní formule z roku 1994. S jeho laskavým svolením jsme mohli tuto jeho celoživotní sbírku shlédnout.

V neděli ráno jsme se zúčastnili mše svaté v novém kostele Chiesa Santa Maria v Assagu, kde jsme se pozdravili i s novou starostkou Assaga Larou Carano. Na oběd jsme odjeli do restaurace La Magolfa do Milana. Odpoledne jsme měli chvíli času na vlastní nákupy a večer nás již čekalo slavnostní rozloučení. Předali jsme si vzájemně dary a pozvali naše italské přátele na příští rok zase k nám do Střelic, aby spolu s námi oslavili tradiční dožínky.

Nutno říct, že přátelé z Assaga nám připravili velice pestrý program, bylo o nás bezvadně postaráno, až jsme ke konci měli i pocit, že si tak nějak i navzájem bez překladu pokecáme, a to i přes jazykovou bariéru, která mezi námi stojí. Zde bych rád poděkoval našemu členu Marku Procházkovi za jeho překlady z italštiny do češtiny a naopak. Bez jeho tlumočení bychom se jen těžko domlouvali. Nejvíce jsme si s Italy rozuměli při tradičním „Živijó“, které už mají perfektně naučené, ale i přesto jsme ho raději i několikrát za den opakovali.

V pondělí ve 4 ráno nás čekal odjezd domů. I na tento odjezd si ale někteří naši přátelé přivstali a přišli se s námi i v tuto časnou ranní hodinu rozloučit.

Střelická osma 2019

V neděli 8.9.2019 se v odpoledních hodinách u hasičské zbrojnice ve Střelicích uskutečnil další ročník soutěže Střelická osma v požárním útoku, která je zařazena do série soutěží „Turné čtyř osem“. Soutěží se s historickými přenosnými požárními stříkačkami PS 8 s datem výroby do roku 1970.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 22 družstev, z toho 7 v ženské kategorii. Vítězem se stalo družstvo z Rozseče s časem 26,61 vteřin. Družstvo Střelice ,,A“ se umístilo na 6. místě, družstvo Střelice ,,B“ na 8. místě a družstvo Střelice ,,C“ na 12. místě. V soutěži žen zvítězilo družstvo Katovské Babinec s časem 31,88. Družstvo Střelice-lentilky skončilo na krásném 2. místě !!!

16) 12.9.2019 – 9:11 – Střelice – TC – požár dopravního prostředku

Dne 12.9.2019 byla naše jednotka v rámci II. poplachového stupně vyslaná do areálu Čepro Střelice a.s., kde se jednalo o simulovaný požár dvou železniční cisteren se zraněním. Po příjezdu do areálu Čepra a.s. byl vydán rozkaz velitele zásahu, aby naše jednotka zřídila čerpací stanoviště spolu s další jednotkou PS Lidická.  V první fázi taktického cvičení bylo úkolem poskytnout první pomoc figurantovi do příjezdu ZZS JMK.  Na místo události se také dostala jednotka s pojízdnou laboratoří z Tišnova, která měla za úkol monitorovat ozduší v areálu a v jeho okolí a kontrolovat složení odtékající hasební látky v areálu podniku. Během cvičení byl zřízen štáb velitele zásahu, kde se rozhodovalo, jak postupovat dál. A zároveň byl zřízen i krizový štáb obce Střelice na místním obecním úřadě. Během zásahu bylo naším úkolem doplňovat kyvadlově dojiždějíci cisterny, které zásobovaly tři požární úseky. Ke konci cvičeni jsem byli požádáni, abychom zřídili požární útok z CAS PS Lidická. Cvičení skončilo krátce po 11. hod. Naše jednotka ve složení 1+3 se vrátila na základnu ve 12:00.

Jednotky u zásahu:

 • HZSp Čepro Střelice (CAS 32, PHA 40, TA 500)
 • PS Rosice (CAS 15, CAS 30)
 • PS Lískovec (CAS 20)
 • PS Přehrada (CAS 20, CAS 30)
 • PS BVV (CAS 20)
 • PS Lidická ( CAS 24, CAS 30)
 • PS Lišeň (CAS 32, PPLA-M1)
 • PS Ivančice (CAS 32)
 • PS Židlochovice (CAS 30, VEA-L2Z)
 • PS Tišnov (TA-L1CH)
 • HZSp SŽDC Brno (CAS 32)
 • SDH Střelice (CAS 32)
 • SDH Židlochovice (DA-L1Z + přívěs OOB)
 • SDH Těšany (DA-L1Z + přívěs OOB)
 • KŘ JMK (VEA)
 • Police ČR
 • ZZS JmK

15) 2.9.2019 – 16:13 – Střelice – Technická pomoc – Hmyz

Zásahová jednotka byla povolána na základní školu Střelice, kde se ncházelo sršní hnízdo.  Po našem příjezdu byla na místě i ředitelka ZŠ Střelice. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o sršní hnízdo pod střešní krytinou nad tělocvičnou v blízkosti kabinetů učitelů. Vzhledem k tomu, že nebyl možný přístup z prostoru budovy školy, tak se na pokyn VZ  ustavil nastavovací žebřík. Byl vystrojen člen naší zásahové jednotky do obleku proti hmyzu a také do polohovacího pracovního pásu. Pomocí MŘP a vysavače na hmyz jsme hnízdo zlikvidovali. Naše jednotka se vrátila na základnu v 18:07 hod.

Při zásahu byl poprvé použit nově zakoupený speciální ochranný oblek na hmyz.

Jednotky u zásahu: 

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)

Důležité upozornění !!!

Vážení občané, věnujte pozornost následující zprávě.

Dne 12. září 2019 bude na katastrálním území obce Střelice u Brna probíhat cvičení orgánů obce a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje se zaměřením na řešení případné havárie a následného zdolávání požáru v objektu ČEPRO a.s., sklad Střelice u Brna.

V souvislosti s tímto cvičením bude ve čtvrtek 12. září 2019 cca v 9. 30 hod. v obci Střelice u Brna spuštěna siréna. Signál „všeobecná výstraha“ v podobě 140 – ti sekundového kolísavého tónu bude následně v místním rozhlase doplněn informací o důvodech spuštění sirény.

Z důvodu cvičení lze předpokládat zvýšený pohyb zasahující techniky v oblasti Skladu Čepro, a.s., Brněnská 25/729, Střelice u Brna. Dopravu na místě cvičení budou usměrňovat policisté. K uzavření komunikací v souvislosti se cvičením však nedojde. Provoz integrovaného dopravního systému zůstane nenarušen.

Ze strany občanů nebude třeba provádět žádná opatření.

14) 12.8.2019 – 18:20 – Střelice – požár balíku slámy

Zásahová jednotka byla povolána k požáru balíku slámy na poli mezi obcemi Střelice a Ostopovice. Naše jednotka přijela na místo události jako první. Jednalo se o požár jednoho balíku slámy, který ležel 300 metrů od příjezdové cesty. Díky silnému větru jsme se okamžitě vybavili ženijním nářadím a hasebním zádovým vakem. Společně s jednotkami PS Lískovec a PS Rosice jsme požár zlikvidovali. Vlivem podmáčené půdy se k ohnisku dostala pouze jedna cisterna. I tak byl požár zlikvidován vysokotlakým proudem včas a bylo tak uchráněno pole s cca 100-200 balíky slámy. Po likvidaci požáru jsme museli očistit silnici mezi Střelicemi a Ostopovicemi od nánosu bahna. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19:54.

 • Jednotky u zásahu:
  • PS Lískovec (CAS 20)
  • PS Přehrada (CAS 30)
  • PS Rosice (CAS 30)
  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
  • KŘ HZS Jmk (VA-L2 ZPP)

Propozice na závody ,,Střelická osma 2019″

SDH obce Střelice pořádá dne 8.9.2019 tradiční soutěž Střelická osma o Putovní cenu v rámci soutěží turné Čtyř osem.

Program soutěže: do 12.30 hod příjezd soutěžních družstev

v 13.00 hod nástup a zahájení soutěže

Požární útok se provádí dle pravidel turné Čtyř osem. Terče nástřikové, elektrická časomíra. Více informací ohledně pravidel soutěže najdete na adrese: www.turnectyrosem.webnode.cz

Startovné 200.- Kč za každé přihlášené družstvo.

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice!!!

Přihlášky zasílejte na : sdhstrelice@seznam.cz nebo sms na číslo 724 016 735

Na Vaši účast se těší hasiči ze Střelic.