Předvedení hasičské techniky pro MŠ Nebovidy

Dne 31.5.2019 se část členů naší zásahové jednotky vydala do MŠ Nebovidy, aby dětem předvedla naši hasičskou techniku. Dětem bylo někdy vážnou a někdy humornou formou vysvětleno, jak vypadá dýchací technika, jak vypadají hasící přístroje a další technika hasičů tak, aby získaly již ve svém útlém věku základní povědomí o hasičích, jejich práci a aby se v případě setkání s nimi při mimořádné události nebály a spolupracovaly s nimi.

Největším lákadlem pro děti byla možnost zkusit si stříkat vodu z proudnice, vyzkoušet si nasadit zásahovou helmu a také prohlídka zásahových automobilů, a to i ze střechy cisterny. Děti se toho nebály. U učitelek byl strach o děti patrný, ale zvládly to také.

Rubriky: Akce jednotky | 2 komentáře

Soutež žáků v Silůvkách a v Jezeřanech-Maršovicích

V sobotu 25. 5. 2019 jsme jeli na závody do Silůvek. Na tyto závody se vydalo pět družstev našich žáků. Závodilo se ve dvou disciplínách v PÚ a ve štafetě 4×60 m. U starších žáků skončilo družstvo ,,A“ na 5. místě, družstvo ,,B“ na 8. místě. U mladších žáků skončilo družstvo ,,A“ na 6. místě, družstvo ,,B“ na 3. místě.  Na závodech byla také naše přípravka, která si za pěknou štafetu a rychlý PÚ odnesla pěkné ocenění.

O den později  jsme jeli na závody do Jezeřan-Maršovic. Na tyto závody přijeli týmy z celého kraje. Šlo se dvoukolově v disciplíně PÚ.  Starší žáci skončili na 11. místě a mladší žáci na 10. místě.

 

Rubriky: Místní soutěže, Mládež | 2 komentáře

30. ročník memoriálu bratří Slaných v Pršticích

Dne 25. května 2019 jsme se vydali na závody do Prštic, které byly zařazeny do X. ročníku ,,Turné čtyř osem“. Soutěž probíhala na travnaté trati, stříkalo se na nástřikové terče. Družstvo Střelice „A“ se umístilo s časem 38,58 na 5. místě a Střelice „B“ se umístili s časem 41,37 na 9. místě. Na závodech nechybělo ani družstvo našich žen Střelice- lentilky, které se s časem 48,27 umístilo v ženské kategorii na 2. místě !!!

 

Rubriky: Muži, Požární sport, Turné čtyř osem, Ženy | 2 komentáře

Propozice na soutěž mužů a žen 2019

Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice
Vás zve na tradiční soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen o Putovní pohár starosty obce Střelice.
Místo konání: ulice Nebovidská před hasičskou zbrojnicí
Datum: 9. června 2019
Prezentace: do 12:30 hod.
Zahájení: 13:00 hod.
Startovné: 150,- Kč
Tradiční občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice.
Propozice soutěže:
Soutěž je vypsána pro kategorie muži (3B) a ženy (2B). Základna 2×2 metry, nádrž pro požární sport, terče, nástřikové a elektronická časomíra. Příprava základny 5 minut, 2 minuty na provedení požárního útoku. V případě malého počtu soutěžních družstev bude soutěž dvoukolová. (o této možnosti bude rozhodnuto na poradě velitelů před zahájením samotné soutěže)
Hlavní rozhodčí: pan Rudolf Knotek
Sportovní hadice (úzké) nejsou povoleny.
Přihlášky zasílejte: sdhstrelice@seznam.cz
tel.: 730 579 586
Přihlášky zasílejte na uvedenou emailovou adresu nebo na telefonní číslo formou SMS!!

Rubriky: Kulturní a společenské akce, Muži, Požární sport, Ženy | 2 komentáře

Putovní proudnice v Dolních Kounicích

V sobotu 18. 5. 2019 se vydala naše nejmladší družstva na soutěž  v požárním útoku a štafetě 4x60m do Dolních Kounic. Soutěž se konala na travnatém povrchu se srážecími terči. Družstva mladších žáků se umístila na 5. a 6. místě. Družstva starších žáků se umístila na 4. a 8. místě.

Rubriky: Místní soutěže, Mládež, Požární sport | 2 komentáře

Propozice na soutěž žáků 2019

Sbor dobrovolných hasičů Střelice Vás zve na 19. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku.

Soutěž pořádáme v sobotu 8.6.2019 ve 14 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii mladších a starších žáků.

Časový program:     

13,30  –  13,45               příjezd a prezence

13,45  –  14,00               porada vedoucích

14,00                               zahájení soutěže

Měření času :            el. časomíra

Popis dráhy :            asfaltový povrch (silnice před hasičskou zbrojnicí)

Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu, popřípadě újmy na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.

Pro soutěžní družstva i diváky bude připraveno občerstvení!!!

Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu:

Jiří Vašulín

Brněnská 196

Střelice 664 47

e-mail : koubavasulin@seznam.cz, sdhstrelice@seznam.cz

mob.: 602 585 902

Těší se na Vás žáci a výbor SDH  Střelice

Rubriky: Kulturní a společenské akce, Mládež | 1 komentář

7) 17.5.2019 – 15:29 – Veverská Bítýška – požár OA

Dne 17. 5. 2019 jela část naší zásahové jednotky na výcvik do výcvikového zařízení Tišnov. Cestou do Tišnova jsme zasahovali u požáru osobního automobilu. Na pokyn VZ jsme rozvinuli vysokotlaký proud a 1C proud a začali jsme s hašením. Krátce poté se na místo zásahu dostavila místní jednotka z Veverské Bítýšky,  a jednotky z PS Rosice a PS Tišnov. Následně bylo předáno velení zásahu. Po uhašení automobilu pokračovala naše jednotka dále do výcvikového zařízení Tišnov na plánovaný výcvik.

Jednotky u zásahu :

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • SDH Veverská Bitýška (CAS K25)
 • PS Rosice (RZA)
 • PS Tišnov
Rubriky: Zásahy, Zásahy v roce 2019 | Napsat komentář

Výcvik sebezáchrany slaněním

V odpoledních hodinách svátečního dne 8. 5. 2019 absolvovala část jednotky výcvik v sebezáchraně slaněním, a to v Ostopovicích u tzv. Hitlerových mostů. Výcvik byl uskutečněn zejména pro nové členy zásahovky, pro ty starší byl jen opakováním. Vedoucím výcviku byl Miroslav Sládek, který je zaměstnán u hasičů SŽDC, kde působí mimo jiné jako lezec-instruktor, takže jsme byli v dobrých rukou. I přesto, že někteří noví členové jednotky se na laně spouštěli vůbec poprvé, všichni postupně překonali obavy a výcvik zvládli.

Rubriky: Akce jednotky | Napsat komentář

Výcvik v dýchací technice

Dne 22.3.2019 proběhl v rámci odborné přípravy výcvik nositelů DT, který se uskutečnil v prostoru hasičské zbrojnice. Zaměřen byl na vyhledávání osob v zakouřeném prostředí.

Rubriky: Akce jednotky | Napsat komentář

Výcvik ve výcvikovém a školícím zařízení HZS ČR v Brně – Líšni

Dne 13. 4. 2019 se naše jednotka zúčastnila výcviku ve výcvikovém a školícím zařízení v Brně-Líšni. Výcviku se zúčastnily i další jednotky, jako HZSp Čepro Střelice, SDH Zbýšov atd.

První část výcviku probíhala v klecovém polygonu, kde jsme byli rozděleni do dvou- až čtyřčlenných skupin, kde jsme měli v místnosti rozvinout vedení, lokalizovat požár a najít dítě. Po návratu z polygonu nás ihned čekala figurína, na které jsme museli zahájit oživování umělým dýcháním s pomocí ambuvaku a masáží srdce.

Druhá část výcviku probíhala v garážích. Tam jsme byli rozděleni do třech zásahových skupin. V garážích byl simulován požár, nacházely se tam tlakové láhve a zraněná osoba. Dvě skupiny vstupovaly přes střechu garáže ze dvěma C proudy a další skupina po vypáčení vrat ochlazovala tlakové láhve. Při zásahu byl „zraněn“ zasahující hasič, který  musel být z garáží vynesen. Na něm jsme si ukázali, jak nejlépe z bezvládného těla sundat kabát s dýchacím přístrojem a následně byla zahájena resuscitace.

V třetí části výcviku jsme si vyzkoušeli hašení ropných a hořících látek na vodě, které jsme hasili pěnou z jednoho C proudu.

Výcvik v Líšni byl poučný a smysluplný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám umožnili tento výcvik absolvovat. Velké dík patří Radku Veselému, který se nám po celou dobu výcviku profesionálně věnoval, radil a předával nám svoje zkušenosti.

Rubriky: Akce jednotky | Napsat komentář

Foto z víkendových akcí

 • Slavnostní předání CAS 30 SDH Bratčice
 • Požární dohled na kulturní akci v areálu JASO
 • Uctění památky zemřelých hasičů na svátek sv. Floriána
 • Oslavy 130 let od založení SDH Moutnice

 

Rubriky: Akce jednotky, Kulturní a společenské akce | Napsat komentář

Reportáž z letošní pouti na Svatý Hostýn

V čase 2:40 je krásně vidět náš prapor s vlajkonošem br. Karlem Dlapkou.

Rubriky: Kulturní a společenské akce | Napsat komentář

Návrat zásahové Tatry z opravy

Hasiči ve Střelicích v roce 2009 pořídili za přispění obce Střelice staronovou techniku. Za vozidlo Liaz byla zakoupena Tatra 815 CAS 32. Vozidlo nám sloužilo deset roků a zub času se podepsal na nádrži na vodu a na převodovce. Vešli jsme v jednání s firmami, které se zabývají opravou a repasí hasičských vozidel. Bylo osloveno pět výrobců a úpravců hasičské techniky. THT Polička, WISS (Polsko), Kobit , Zeka a Mikht. Dle cenových nabídek a termínů dodání nejlépe dopadla hasičská technika Mikht, jak s cenovou nabídkou, tak s termínem dodání. Ostatní firmy nabízely dodání mezi šesti a osmi měsíci od přistavení vozidla, což pro nás bylo nepřijatelné.

Tatru jsme odvezli v polovině ledna do Havlíčkova Brodu, kde sídlí firma Mikht. Současně bylo dohodnuto, že když už je Tatra odstavená mimo provoz, provede se i oprava převodovky. Ta byla dohotnuta s firmou Anas. Kromě opravy převodovky a kompletní výměny nádrže na vodu, byly opraveny některé měchy na nápravách, bylo provedeno nové oplechování podběhů zadních kol a byl proveden nový nátěr nadsavbové části.

Dne 28.4.2018 nám přímo majitel firmy Mikht p. Milan Čapek dovezl opravenou Tatru do Střelic. Při předání vozidla byl přítomen starosta obce PaedDr. Zdeněk Ondrášek, místostarosta obce Jiří Vašulín, radní a bývalý velitelel zásahové jednotky Jaroslav Štveráček ml., starosta SDH Střelice Petr Rozsíval, velitel zásahové jednotky Jíři Švestka a několik dalších střelických hasičů, kteří ihned provedli vyzbrojení vozidla tak, aby bylo co nejdříve akceschopné.

Rozhodnutí, nechat provést opravu firmu Might, bylo dobrou volbou. Její přístup a preciznost provedení oprav bylo perfektní. Věříme, že ačkoliv je naše zásahová cisterna již v pokročilém věku (r.v. 1987), bude nám i nadále sloužit bez větších problémů. Děkujeme také zastupitelstvu obce Střelice za schválení financí na tyto opravy.

Rubriky: Akce jednotky | Napsat komentář

6) 21.4.2019 – 9:43 – Střelice – požár odpadu

Zásahová jednotka byla vyslaná k požáru odpadu na křižovatku Střelice-Ořechov-Nebovidy. Na místo události jsme se dostavili jako první a bylo zjištěno, že se jedná o požár klestí na rozloze 2×2 m. Společně s jednotkou PS Rosice jsme požářiště prolili pomocí 1 C proudu. Lokalizace 10:05 Likvidace 10:10

Jednotky u zásahu :

 • SDH Střelice (DA-L1Z)
 • PS Rosice (CAS 15)
Rubriky: Zásahy, Zásahy v roce 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 6) 21.4.2019 – 9:43 – Střelice – požár odpadu

5) 15.4.2019 – 15:29 – Ostopovice – požár keřů a trávy

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru strniště do Ostopovic. Jednalo se o stejné místo jako při předchozím zásahu. Společně s PS Lískovec jsme prolili požářiště pomocí jednoho VTP. Po uhašení požáru jsme se vrátili zpět na základnu. Lokalizace 15:38, likvidace 15:55.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • SDH Střelice (DA-L1Z)

Rubriky: Zásahy, Zásahy v roce 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5) 15.4.2019 – 15:29 – Ostopovice – požár keřů a trávy

4) 15.4.2019 – 8:25 – Ostopovice – požár keřů a trávy

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru trávy do Ostopovic. Po našem příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár keřů a trávy na železničním náspu. Na místě již zasahovala jednotka z PS Lískovec, která požár hasila pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu
HZSp SŽDC Brno byl nasazen druhý vysokotlaký proud. Na pokyn velitele zásahu jsme pomáhali s hašením a rozhrabáváním požářiště. Lokalizace 8:54, likvidace 9:20.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • SDH Střelice (DA-L1Z)
 • HZSp SŽDC Brno
Rubriky: Zásahy, Zásahy v roce 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4) 15.4.2019 – 8:25 – Ostopovice – požár keřů a trávy

Článek o střelických hasičích v Rovnosti

Novinářka deníku Rovnost paní Hana Kotoučová napsala krátký článek o střelických hasičích, který vyšel i na internetovém portále Brněnský deník.

Celý článek je možné si přečíst zde: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/vznik-hasicu-ve-strelicich-na-pocatku-byl-skolak-zhar-20190410.html

Rubriky: Kulturní a společenské akce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Článek o střelických hasičích v Rovnosti

Školení strojníků a velitelů družstev

V rámci vzdělávání dobrovolných hasičů a naplnění požadovaných početních stavů absolvovali v únoru, březnu a dubnu ve školícím zařízení v HZS JMK v Tišnově hasiči z naší zásahové jednotky kurzy na pozici strojníků a velitelů družstev.

Kurz na velitele družstva absolvovali Jiří Švestka ml. a Petr Rozsíval a kurz stojníka absolvovali Lukáš Jaša a Richard Chmel.

Rubriky: Akce jednotky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení strojníků a velitelů družstev

XXVI. Mezinárodní hasičská pouť na SVATÝ HOSTÝN

Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na již TRADIČNÍ HASIČSKOU POUŤ na SVATÝ HOSTÝN. Pouť se uskuteční v sobotu 27. dubna, odjezd v 7:15 od obecního úřadu. Přihlasit se je možno v kostele na stolku s obět. dary. Dále u p Ladislava Perny Nebovidská 26 nebo u p. Jaroslava Štveráčka Pod kovárnou 1. Srdečně zvou STŘELIČTÍ HASIČI.

Rubriky: Kulturní a společenské akce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXVI. Mezinárodní hasičská pouť na SVATÝ HOSTÝN

3) 30.3.2019 – 18:41 – Popůvky – planý poplach

Zásahová jednotka byla vyslána k podezřelému kouři do obce Popůvky. Na místě události již zasahovala jednotka z PS Rosice. Nebyly zde nalezeny žádné známky kouře. Po dohodě s velitelem zásahu jsme odjeli zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

 • PS Rosice (CAS 15, CAS 30)
 • SDH Střelice (DA-L1Z)

 

Rubriky: Zásahy, Zásahy v roce 2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3) 30.3.2019 – 18:41 – Popůvky – planý poplach