23) 24.12.2019 – 22:10 – Střelice – TP – strom přes cestu

Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu na silnici mezi Střelicemi a Tetčicemi. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o podmáčený strom, který spadl na vozovku a blokuje průjezd. Z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů a nepřehlednosti místa události, bylo zřízeno kyvadlové řízení dopravy. Následně s pomocí MŘP byl strom odstraněn a silnice byla očištěna od popadaných větví. Jednotka se vrátila na základnu ve 22:45.

Přestože byl štědrý den a ve Střelicích zrovna začala půlnoční mše svatá, tak se sešlo tolik hasičů, že se někteří ani nevešli do aut.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)

Jaroslav Štveráček

V pátek 6. prosince 2019 v odpoledních hodinách nás navždy opustil bratr Jaroslav Štveráček. Vyjmenovávat vše, co přinesl střelickému Sboru dobrovolných hasičů, to je nad lidské síly, tak alespoň stručný přehled.

Bratra Jaroslava Štveráčka přivedl k dobrovolným hasičům jeho otec – také Jaroslav, který byl v té době aktivním členem střelických hasičů a který v těžkých letech 2. světové války vykonával funkci náčelníka (1939-1948). Bratr Jaroslav Štveráček se tedy již od dětství pohyboval kolem hasičky a objevoval hasičskou práci. V 15 letech byl přijat za člena SDH a od 18 let byl i aktivním při zásazích. Později zastával funkci strojníka.

V 70. letech byla sestavena 2 družstva mládeže, která se zúčastňovala soutěží v požárním útoku a které bratr Jaroslav Štveráček spolu s bratrem Antonínem Vidlákem trénoval. Jejich úsilí pak dosáhlo vrcholu v roce 1982, kdy se tehdy již střelické ženy zúčastnily celostátní soutěže v požárním útoku ve Strážnici, kde obsadily 2. místo.

V roce 1983 byl bratr Jaroslav Štveráček zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával až do roku 1992, tedy i v nejisté porevoluční době. Za jeho působení získal náš sbor v roce 1986 první cisternové vozidlo Tatra 138. I po odstoupení z funkce starosty byl dál členem výboru a velmi aktivně se podílel na činnosti sboru. Vzal si za své starat se o hasičku a tak až téměř do svých posledních dní o ni pečoval, svědomitě se staral o její údržbu a půjčování lidem k oslavám. Nechyběl ani u žádného zásahu a i když se jich již aktivně neúčastnil, vždy, když zahoukala siréna, byl u hasičky první, odemykal dveře a otevíral vrata pro výjezd techniky, a to v jakoukoliv denní či noční dobu.

U příležitosti oslav 110. výročí založení sboru v roce 2009 byl jmenován čestným starostou sboru.

K hasičině přivedl obě své děti (jeho syn je dokonce profesionálním hasičem) a také všechna jeho vnoučata jsou členy SDH Střelice.

Smrt bratra Jaroslava Štveráčka nás všechny velmi zasáhla. Mnohé z nás připravoval k hasičské práci a byl nám vždy velkým příkladem. Jeho nezištná a neocenitelná práce a jeho pozitivní duch nám bude ve sboru velmi chybět. Přišli jsme nejen o bratra hasiče, ale hlavně o dobrého kamaráda.

Poslední rozloučení s bratrem Jaroslavem Štveráčkem se uskutečnilo v sobotu 14. prosince od 10:00 v chrámu Páně Nejsvětější trojice ve Střelicích. Poté byl s nejvyššími poctami doprovozen na jeho poslední cestě na místní hřbitov.

Po pohřbu jsme se sešli v hasičce, abychom zavzpomínali na bratra Jaroslava Štveráčka. Při té příležitosti nám bratr Marek Procházka pustil video, které natočili den před pohřbem naši italští přátelé v Assagu. Sešli se u vzpomínkové večeře a na jeho počest zazpívali tradiční „Živijó!“, které jsme je naučili (a mimochodem – byl to nápad právě bratra Jaroslava Štveráčka naučit Italy tento náš přípitek).

Na oplátku jsme jim poslali poděkování a také i my zazpívali „Živijó!“.

Na závěr zde přikládám poděkování od rodiny:

Vážené sestry a bratři hasiči.

Děkujeme všem za účast, květinové dary i za projevenou soustrast na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana Jaroslava Štveráčka, který se konal 14. 12. 2019 ve střelickém kostele a po zádušní mši byl uložen do rodinného hrobu.

Za zarmoucenou rodinu děkujeme.

Stáž na PS Rosice

V sobotu 16. listopadu 2019 se část naší zásahové jednotky zúčastnila celodenní stáže na stanici PS Rosice. Po příjezdu nám byla ukázána celá stanice. V 10:13 nám byl vyhlášen poplach na TP-otevření bytu. Po ukončení zásahu jsme se vrátili zpět na stanici, kde jsme zbytek dne trávili nad školením. Zopakovali jsme si potřebné uzly, naučili se, jak správně vniknout do budovy přes okna a dveře. Na závěr stáže nám byly spuštěny videa z reálných zásahů u kterých jsme si vysvětlili správný postup provádění.

Velký dík patří rosickým hasičům (směně c) za profesionální školení a předání mnoha zkušeností.

21) 13.11.2019 – 14:39 – Střelice – požár přístavku u domu

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru domu na ulici Písečnou ve Střelicích. Naše jednotka přijela na místo zásahu jako první. Na místě už hasili požár místní občané pomocí kbelíků s vodou. Průzkumem byl zjištěn hořící dřevěný přístavek k domu. Požár jsme dohasili pomocí jednoho C proudu. Jednotka se vrátila na základnu v 15:54.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • PS Lískovec (CAS 20)
 • PS Rosice (CAS 24)
 • PS Přehrada (CAS 20, CAS 30)
 • PS Lidická (AZ-30)
 • KŘ HZS Jmk

20) 12.11.2019 – 10:36 – Ostopovice – požár NA

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru nákladního automobilu do Ostopovic. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka z PS Lískovec. Jednalo se o požár nákladního automobilu Multivan, který byl silně zasažen požárem. Naše jednotka zůstala na místě zásahu v záloze a po likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu v 11:01.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • KŘ HZS Jmk

19) 1.11.2019 – 8:56 – Střelice – TP – odstranění nebezpečných stavů

Naše zásahová jednotka byla vyslána na odstranění ulomené větve, která nebezpečně visí nad vozovku na silnici ze Střelic na Tetčice. Po příjezdu na místo provedl velitel zásahu průzkum a zjistil, že není v technických možnostech naší jednotky odstranit tuto větev, protože visí asi 6 metrů nad vozovkou. Vyžádal si tedy automobilový žebřík AZ-30, který je vybaven plošinou pro práci ve výškách. Po příjezdu AZ-30 byla větev odstraněna pomocí MŘP a následně byla komunikace očištěna od zbytků větví. Po celou dobu zásahu byl našimi hasiči řízen provoz kolem místa události. Jednotka se vrátila na základnu v 10:16.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32)
 • PS Lidická (AZ-30)

17) 9.10.2019 – 21:27 – Ostopovice – požár OA

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu do obce Ostopovice.  Po našem příjezdu na místě zásahu již byla jednotka PS Lískovec a PS BVV s RZA. Požár byl zlikvidován pomocí VTP. Lokalizace 21:38, likvidace 22:07. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se po uhašení požáru vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • PS BVV  (RZA-L2Z)
 • SDH Střelice (CAS 32)

Návštěva střelických hasičů v Assagu

V loňském roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice 120. výročí založení, kterého se zúčastnili i naši přátelé z Protezione civile z italského Assaga. Letos jsme na oplátku dostali pozvání my k nim, které jsme přijali a tak 14 střelických hasičů vyrazilo 11. září do Assaga. Po brzkém ranním vstávání jsme ve 4 ráno vyrazili a za slunečného odpoledne jsme přijeli do Assaga, kde jsme již byli očekáváni a také srdečně přivítáni. Po zabydlení se následovala večeře s oficiálním přivítáním od našich přátel.

Druhý den jsme vyrazili k jezeru Lago di Como, kde jsme navštívili vodopád L’Orrido di Bellano, jehož vody se využívá i k výrobě el. energie. Poté jsme poobědvali ve městě Mandello del Lario a také navštívili výstavu historických motocyklů značky Moto Guzzi.

V pátek nás naši italští přátelé vzali k jezeru Lago Maggiore, které zasahuje až do Švýcarska. Zde jsme navštívili město Arona. Poté jsme přejeli na druhý břeh, kde jsme si mohli prohlédnout do skály vytesaný klášter Santa Caterina del Sasso.

V sobotu nás čekal opět bohatý program. Jeli jsme do města Pavia, kde jsme se prodírali typickými úzkými italskými uličkami a přitom navštívili hned několik zajímavých míst. Byl to hrad Visconti Castle, poté kostel Santa Maria del Carmine, Pavijskou universitu, pak katedrálu Cattedrale di Santo Stefano e Santa Maria Assunta, kostel San Michele Maggiore a pak krytý most Ponte Coperto, který vede přes řeku Ticino. Pak jsme byli pozváni na oběd do pizzerie, jejíž majitel je velkým fanouškem Formule 1 a Ayrtona Senny a má neuvěřitelnou sbírku závodních kombinéz, přileb a dalších exponátů týkajících se závodů Formule 1, včetně závodní formule z roku 1994. S jeho laskavým svolením jsme mohli tuto jeho celoživotní sbírku shlédnout.

V neděli ráno jsme se zúčastnili mše svaté v novém kostele Chiesa Santa Maria v Assagu, kde jsme se pozdravili i s novou starostkou Assaga Larou Carano. Na oběd jsme odjeli do restaurace La Magolfa do Milana. Odpoledne jsme měli chvíli času na vlastní nákupy a večer nás již čekalo slavnostní rozloučení. Předali jsme si vzájemně dary a pozvali naše italské přátele na příští rok zase k nám do Střelic, aby spolu s námi oslavili tradiční dožínky.

Nutno říct, že přátelé z Assaga nám připravili velice pestrý program, bylo o nás bezvadně postaráno, až jsme ke konci měli i pocit, že si tak nějak i navzájem bez překladu pokecáme, a to i přes jazykovou bariéru, která mezi námi stojí. Zde bych rád poděkoval našemu členu Marku Procházkovi za jeho překlady z italštiny do češtiny a naopak. Bez jeho tlumočení bychom se jen těžko domlouvali. Nejvíce jsme si s Italy rozuměli při tradičním „Živijó“, které už mají perfektně naučené, ale i přesto jsme ho raději i několikrát za den opakovali.

V pondělí ve 4 ráno nás čekal odjezd domů. I na tento odjezd si ale někteří naši přátelé přivstali a přišli se s námi i v tuto časnou ranní hodinu rozloučit.