19) 21.8.2020 – 17:04 – Střelice – TP – vosy

Jednotka byla povolána na likvidaci obtížného hmyzu na bytovém domě ve Střelicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o hnízdo vos v prasklině fasády nad střechou balkónu. Naše jednotka provedla za pomoci ochranného obleku odstranění hnízda a poté prasklinu zaplnila montážní pěnou, aby se zabránilo opětovnému vytvoření hnízda. Jednotkla se vrátila na základnu v 18:26.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (DA-L1Z)

21.8. 2020 Prštická osma

V páteční podvečer 21.8. 2020 jsme se vydali na noční závody do Prštic, které byly započítány do XI. ročníku osmacupu. Soutěž probíhala na travnaté trati, stříkalo se na nástřikové terče a sání probíhalo z podzemní nádrže. Z našeho sboru šly na trať první ženy Střelice-lentilky, kterým se nepodařilo útok dokončit. Družstvo Střelice ,,B“ se s časem 45,53 umístilo na 5. místě a družstvo Střelice ,,A“ se s časem 47,53 umístilo na 6. místě.

Pozvánka na soutěž Střelická osma

SDH obce Střelice pořádá dne 6.9.2020 tradiční soutěž Střelická osma o Putovní cenu v rámci soutěží turné Čtyř osem.

 

Program soutěže:

do 12.30 hod příjezd soutěžních družstev

v 13.00 hod nástup a zahájení soutěže

 

Požární útok se provádí dle pravidel turné Čtyř osem. Terče nástřikové, elektrická časomíra. Více informací ohledně pravidel soutěže najdete na adrese:

www.turnectyrosem.webnode.cz

Startovné 200,- Kč za každé přihlášené družstvo.

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice!!!

Přihlášky zasílejte na : sdhstrelice@seznam.cz nebo sms na

číslo 724 016 735 nebo 730 579 586

 

Na Vaši účast se těší hasiči ze Střelic

17) 28.7.2020 – 20:08 – Prštice – TP – odklizení stromu

Zásahová jednotka byla vyslána k spadlému stromu po bouřce na silnici mezi Radosticemi a Pršticemi. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o spadený strom zasahující asi do poloviny silnice. Vzhledem k tomu, že místo události bylo v zatáčce, provedla jednotka nejdříve označení místa události dopravními kužely a až poté provedla odtranění stromu. Nejdříve jsme se pokusili strom jen odtáhnout stranou, ale pak jsme museli použít k odstranění motorovou řetězovou pilu. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20:51.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32)

Spadlý strom

Katovská osma 2020

Dne 28. června 2020 jsme se vydali na naše první letošní závody do Katova, které byly zařazeny do XI. ročníku ,,Turné čtyř osem“. Soutěž probíhala na travnaté trati, stříkalo se na nástřikové terče. Na této soutěži zabodovalo družstvo Střelice ,,B“, které s časem 26,50 skončilo na 3. místě, družstvo Střelice „A“ se umístilo s časem 28,24 na 6. místě . Na závodech nechybělo ani družstvo našich žen Střelice-lentilky, které se umístilo těsně pod bednou na 4. místě. Při parném nedělním odpoledni se nám hodil i náš nový stan, který byl koupen z finančních darů našich sponzorů.

 

 

15) 8.6.2020 – 18:29 – Ostopovice – požár keřů a trávy

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru trávy do Ostopovic. Po našem příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár keřů a trávy na železničním náspu. Společně s jednotkou PS Lískovec jsme požářiště prolili pomocí otočné proudnice z naší CAS. Po dohašení skrytých ohnisek jsme odjeli zpět na základnu. Lokalizace 18:54, likvidace 19:02.

Jednotky u zásahu:

  • PS Lískovec (CAS 20)
  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)

14) 2.6. 2020 – 23:37 – Popůvky – požár odpadu

Zásahová jednotka byla vyslána do Popůvek k rybníku na požár odpadu. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se jedná o požár dvou kontejnerů na bioodpad. Pomocí vysokotlakého proudu byl uchráněn dřevěný přístřešek nad kontejnerama a požár byl zlikvidován. Naše jednotka zůstala na místě události v záloze a po dohodě s VZ  byla odeslána zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • PS Lískovec (CAS 20)
  • KŘ JMK (VA)