Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci dlouholetou tradici.

Koncem roku 1898 byl ve Střelicích založen hasičský sbor s názvem „Jubilejní Hasičská

Cvičení hasičů v roce 1930

Cvičení hasičů v roce 1930

jednota“. Vypracované stanovy byly zaslány ke schválení na Okresní úřad a byli zvoleni tři členové prozatímního výboru. Po  schválení všech dokumentů se 1. dubna 1899  uskutečnily první volby do vedení  nového hasičského sboru.

Na výroční valné hromadě konané 19.2.1999 navrhl výbor SDH plénu změnu statutu sboru, tj. vystoupení sboru ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, následné vypracování návrhu vlastních stanov  se žádostí registrace jako Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice. K tomuto návrhu proběhla diskuse a změna statutu byla odsouhlasena plénem.

Co se týká obsahu stanov, poznatky jsme čerpali u SDH  Židlochovice. Po vypracování návrhu stanov bylo vše potřebné odesláno na Ministerstvo vnitra do Prahy. Dne 29.4. 1999 byla provedena registrace našich stanov a tím vznikla nová organizace:

Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice

– je občanským sdružením, jehož cílem je pokračovat v dlouhé tradici organizací, které dříve působily v obci Střelice. SDH obce Střelice není právním nástupcem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Hasičského sboru Střelice.

Historické foto z roku 1947 s automobilem

Historické foto z roku 1947 s automobilem