O zásahové jednotce

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Střelice (JSDHO) působí v naší obci od založení sboru v roce 1898  až do současnosti. Do dnešní podoby prošla velkými změnami  a to zejména technickým a materiálním vybavením pro každého zasahujícího hasiče, takže v dnešní době je technika i vybavenost srovnatelná s profesionálními jednotkami hasičů.

Poslední zřizovací listina JSDHO Střelice byla provedena starostou obce Mgr. Jindřichem Marešem 11. 3. 2004.

Zásahová jednotka JSDHO vychází z koncepce HZS ČR, kde je prvořadá záchrana osob, zvířat a majetku našich spoluobčanů.

Operační rozsah naší jednotky: JSDHO je zařazena jako JPO III s rozšířenou působností pro okolní obce,  kde podle poplachového plánu a závažnosti situace krajské operační a informační středisko (KOPIS) jednotku vysílá k případným událostem.

Zásahová jednotka se s vlastní technikou a materiálním vybavením pravidelně proškoluje a pro zkvalitnění své práce pravidelně jezdí na odborné stáže k profesionálním hasičům HZS JmK.

Členové zásahové jednotky:

 • Jaroslav Štveráček – velitel jednotky, strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Jiří Švestka – zástupce velitele jednotky, strojník, pilař, nositel dýchací techniky, technik STRS
 • Jaromír Wehrenberg – velitel družstva, nositel dýchací techniky
 • Aleš Palát – velitel družstva, nositel dýchací techniky
 • Stanislav Vávra – velitel družstva, pilař, nositel dýchací techniky
 • Jaroslav Švestka – strojník, pilař, nositel dýchací techniky, technik CHS
 • Pavel Švestka – strojník, pilař
 • Miroslav Sládek – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Petr Švestka – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Jiří Švestka ml. – hasič, pilař, nositel dýchací techniky, technik TS
 • Tomáš Matoušek – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Pavel Ferdus – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Martin Kalvoda – hasič, pilař, nositel dýchací techniky,  technik TS
 • Lukáš Jaša – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Petr Rozsíval – hasič, pilař
 • Patrik Ferdus – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Lukáš Barták – hasič
 • Josef Holas – hasič
 • Vít Kalvoda – hasič
 • Michal Ferdus – hasič
 • Karel Dlapka – hasič
 • Richard Chmel – strojník
 • Jakub Vašulín – hasič
 • Tomáš Maňák – hasič
 • Dan Touška – hasič
 • Václav Komárek – hasič
 • Jan Švestka – hasič