Výbor a členové

Výbor má v současné době 13 členů:

 • Jiří Vašulín – starosta sboru
 • Josef Holas – místostarosta sboru
 • Jiří Švestka – velitel sboru
 • Miroslav Sládek – jednatel, zástupce velitele sboru
 • Ladislav Perna – kulturní referent
 • Josef Perna – pokladník
 • Jaroslav Štveráček – člen výboru
 • Jaroslav Švestka – člen výboru
 • Petr Rozsíval – správce stránek SDH
 • Tomáš Palát – člen výboru
 • Karel Dlapka – člen výboru
 • Lukáš Barták – člen výboru
 • Martin Kalvoda – člen výboru

Výbor se schází dle potřeby, přibližně 12x za rok. Projednává běžné provozní záležitosti sboru a stará se o pořádání kulturní a sportovních akcí pořádané sborem.