Kontakty

Ohlašovny požáru: tel. 150, 112 operační středisko pro celý JmK

Více informací pro občany (státní požární dozor, koncepce ochrany obyvatelstva) najdete na www.firebrno.cz/dulezite-odkazy.

Kontakty na JSDH Střelice:

Emailová adresa střelických hasičů: sdhstrelice@seznam.cz

Telefonní čísla na vedení SDH:

  • Starosta sboru – Vašulín Jiří: +420 602 585 902
  • Velitel jednotky – Švestka Jiří +420 604 128 255

Ohlášení mimořádné události

Než začnete volat na tísňová telefonní čísla, ujistěte se, že jste udělali vše pro své bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru, nebo od vozidel přepravujících nebezpečné látky, …).

!! Kam správně nahlásit mimořádnou událost !!

150 – Hasičský záschraný sbor ČRHasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba 02_zzs_jmk

156 – Městská policie       03_mp

158 – Policie ČR    04_pcr

 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Na tísňová čísla lze volat 24 hodin denně. POZOR – zneužití všech tísňových linek je trestné!!!

 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Vytočte číslo tísňového volání, snažte se zachovat klid a mluvte plynule a srozumitelně.

  1. co se stalo – popis události, případně počet ohrožených osob
  2. kde se událost stala – přesná identifikace místa
  3. kdy se událost stala
  4. kdo podává zprávu – alespoň jméno
  5. nezavěšujte jako první – vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky

Další informace najdete na http://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

 

Hlášení o pálení klestí

Pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Hlášení hasičům o pálení klestí elektronickou formou můžete provést ZDE.

 

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Elektronická poplachová siréna

V naší obci je na podnět HZS Jihomoravského kraje umístěna elektronická poplachová siréna. Účelem je včasné varování a vyrozumění obyvatelstva o případném nebezpečí pro naši obec a blízké okolí.

V obci jsou z hlediska akustického dosahu umístěny dvě tyto sirény. Jedno zařízení je namontováno na věži hasičské zbrojnice a druhé je umístěno na střeše ZŠ.

Elektronická poplachová siréna upozorňuje obyvatelstvo varovnými signály několika druhů i krátkými textovými zprávami. Siréna se ovládá dálkově pomocí celostátní sítě, nebo místně, pomocí vestavěného ovládacího terminálu.

Níže si můžete poslechnout jednotlivé zvukové signály elektronické sirény.

Požární poplach

Všeobecná výstraha

Zkouška sirény